خداونداطلسی و نپرسیم که فواره ی اقبال کجاست؟ و نپرسیم چرا قلب حقیقت آبی است؟ http://hoogood.mihanblog.com 2020-02-17T03:14:55+01:00 text/html 2016-07-20T10:32:41+01:00 hoogood.mihanblog.com ... نیاز تابستون زیبا http://hoogood.mihanblog.com/post/976 <div style="" class="irc_mimg irc_hic ib2TQ_RYnp_c-lvVgf-rIiHk"><a href="https://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.picaks.ir%2Fcategory%2F%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B1%25DB%258C-%25D8%25B9%25DA%25A9%25D8%25B3-%25D8%25B7%25D8%25A8%25DB%258C%25D8%25B9%25D8%25AA%2F%25D9%2581%25D8%25B5%25D9%2584-%25D9%2587%25D8%25A7%2F%25D8%25AA%25D8%25A7%25D8%25A8%25D8%25B3%25D8%25AA%25D8%25A7%25D9%2586&amp;psig=AFQjCNH7RF3-Gjfuz-JInHaR5FtizdaqTA&amp;ust=1469097199962497" tabindex="0" target="_blank" class="irc_mil i3597 ib2TQ_RYnp_c-zixyDjKkw5M" data-noload=""><img src="http://www.picaks.ir/wp-content/uploads/2014/04/summer-3.jpg" class="irc_mi ib2TQ_RYnp_c-pQOPx8XEepE" alt="" style="margin-top: 47px;" height="299" width="478"></a></div> text/html 2015-12-19T07:16:46+01:00 hoogood.mihanblog.com ... نیاز بدون شرح http://hoogood.mihanblog.com/post/975 <div style="" dir="ltr" class="_fUc irc_mimg"><a data-cthref="/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=&amp;url=http%3A%2F%2Feshgmoon.blogfa.com%2F&amp;psig=AFQjCNEusKC7_xMVh5-8PKn6v4MDdfXAqw&amp;ust=1450595619739554" href="https://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=&amp;url=http%3A%2F%2Feshgmoon.blogfa.com%2F&amp;psig=AFQjCNEusKC7_xMVh5-8PKn6v4MDdfXAqw&amp;ust=1450595619739554" class="irc_mil i3597" data-noload=""><img src="http://zmn66.persiangig.com/image/Photo-Skin_ir-Love442.jpg" class="irc_mi" style="margin-top: 0px;" height="393" width="393"></a></div> text/html 2015-12-19T07:14:35+01:00 hoogood.mihanblog.com ... نیاز همه کساننی که فکر میکنند به من بد کردن دنبال حلالیت بودن ررررا حلال کردم http://hoogood.mihanblog.com/post/974 <div style="" dir="ltr" class="_fUc irc_mimg"><span class="irc_mil i3597"><img src="http://saeedsun.ir/blog/wp-content/uploads/2014/03/bahar-me-li.jpg" class="irc_mi" style="margin-top: 0px;" height="393" width="342"></span></div> text/html 2015-11-12T19:14:20+01:00 hoogood.mihanblog.com ... نیاز .... http://hoogood.mihanblog.com/post/973 <img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT0Zlq-Kk_0endPf1b4OxPRE-GJ-IUNkKi87Ds0LU0GYki04Xu8DQ" style="width:205px;height:204px;margin-left:0px;margin-right:-1px;margin-top:0px" data-src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT0Zlq-Kk_0endPf1b4OxPRE-GJ-IUNkKi87Ds0LU0GYki04Xu8DQ" data-sz="f" name="RXC8sRgsdrSWWM:" class="rg_i" alt="نتیجه تصویری برای حلال شدی"> text/html 2015-11-01T11:59:42+01:00 hoogood.mihanblog.com ... نیاز منت خویش http://hoogood.mihanblog.com/post/972 <div style="" dir="ltr" class="_fUc irc_mimg"><a data-cthref="/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=&amp;url=http%3A%2F%2Fsocialvideocam.com%2Ftag%2Fharfe&amp;psig=AFQjCNEQtxW5sj4Zo3oTwnAnFLul3KIP2A&amp;ust=1446463843822114" href="https://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=&amp;url=http%3A%2F%2Fsocialvideocam.com%2Ftag%2Fharfe&amp;psig=AFQjCNEQtxW5sj4Zo3oTwnAnFLul3KIP2A&amp;ust=1446463843822114" class="irc_mil i3597" data-noload=""><img src="https://scontent.cdninstagram.com/hphotos-xaf1/t51.2885-15/s320x320/e15/11378622_1627414600834258_391220192_n.jpg" class="irc_mi" style="margin-top: 37px;" height="320" width="337"></a></div> text/html 2015-11-01T11:58:27+01:00 hoogood.mihanblog.com ... نیاز شکست رابطه ها http://hoogood.mihanblog.com/post/971 <div style="" dir="ltr" class="_fUc irc_mimg"><a data-cthref="/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.beytoote.com%2Ffun%2Fvisual%2Fspeech-existence5-instructor.html&amp;psig=AFQjCNEQtxW5sj4Zo3oTwnAnFLul3KIP2A&amp;ust=1446463843822114" href="https://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.beytoote.com%2Ffun%2Fvisual%2Fspeech-existence5-instructor.html&amp;psig=AFQjCNEQtxW5sj4Zo3oTwnAnFLul3KIP2A&amp;ust=1446463843822114" class="irc_mil i3597" data-noload=""><img src="http://www.beytoote.com/images/stories/fun/fu2687.jpg" class="irc_mi" style="margin-top: 10px;" height="373" width="400"></a></div> text/html 2015-11-01T11:56:52+01:00 hoogood.mihanblog.com ... نیاز بی گناه http://hoogood.mihanblog.com/post/970 <div style="" dir="ltr" class="_fUc irc_mimg"><a data-cthref="/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=&amp;url=http%3A%2F%2Fharfax.ir%2F%25D8%25A7%25DA%25AF%25D9%2587-%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25B2%25DB%258C%2F&amp;psig=AFQjCNEQtxW5sj4Zo3oTwnAnFLul3KIP2A&amp;ust=1446463843822114" href="https://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=&amp;url=http%3A%2F%2Fharfax.ir%2F%25D8%25A7%25DA%25AF%25D9%2587-%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25B2%25DB%258C%2F&amp;psig=AFQjCNEQtxW5sj4Zo3oTwnAnFLul3KIP2A&amp;ust=1446463843822114" class="irc_mil i3597" data-noload=""><img src="http://harfax.ir/wp-content/uploads/2015/05/IMG_20150509_105227.jpg" class="irc_mi" style="margin-top: 0px;" height="393" width="404"></a></div> text/html 2015-08-09T11:39:25+01:00 hoogood.mihanblog.com ... نیاز الله http://hoogood.mihanblog.com/post/969 <div style="" class="_fUc irc_mimg"><span class="irc_mil i3597"><img src="http://www.uplooder.net/img/image/36/5a103962dda0a7389797f9c763a11852/pvryo2b6jhq2xl0smma%5B1%5D.jpg" class="irc_mi" style="margin-top: 26px;" height="341" width="478"></span></div> text/html 2015-07-24T21:38:00+01:00 hoogood.mihanblog.com ... نیاز مخاطب خاص داره ..............آره با توهم بخون خدا نیامرز امواتتو http://hoogood.mihanblog.com/post/968 <font size="2"> سلام دوستان مجازی من البته واقعی شدید <br><br>مدتی بود میخواستم بیام وبلاگم یکم درد دل کنم&nbsp; پستهای که امشب گذاشتم از سر یکماه ناراحتی از یک فردی بود که هویتش واسه منم مشخص شد<br><br><br>فردی که همه بچه های فان شاد و ووو در رابطه با شخصیتش صحبت میکردن اما من باور نمیکردم<br><br>اینجا تریبون آزاد دل منه اینجا حداقل میتونم بهش بگم <br><br>تو بهتر هر کسی دیگه میدونی چقد بیچاره ی چقد عقد هی چقد قابل ترحمی <br><br>با توهم اره آری نفرین به................این نفرین پاک کردم <br>نفرین به ذات کج ت کردم<br>نفرین به نداشتهات کردم<br>چقد دعا کردی چقد پز دادای وقتی یکشنبه وعده دادی <br>ای به نون شب محتاج<br>بدون آگاه باش اگر روزی ساعتی گره ی تو زندگیت افتاد بدون نفرین&nbsp; من بود تو هر نماز ماه رمضانم <br>آگاه باش ............................<br>وجدانت هیچگاه آسوده نخواهد مانده <br><br>در ضمن مخاطب من یک فرد عقد هی کمبود داشته هست ...<br>نه هپلی نه جوجه اردک زشت مخاطب من نیستن...<br>با فردی م که من گفتم توقعی نداریم از شما اما نقش لجنهای جامعه بازی کرد <br>واقعا لجنی بیچاره <br>دردمنده<br>................................................................................................................................................خدا از امواتت نگذره<br> </font> text/html 2015-07-24T20:57:05+01:00 hoogood.mihanblog.com ... نیاز جهنم هم جایی واسه تو نداره ..... عقده ی بیمار{مخاطب خاص دارد} http://hoogood.mihanblog.com/post/967 <div style="" class="_fUc irc_mimg"><span class="irc_mil"><img src="http://i7.tinypic.com/21kcdpe.jpg" class="irc_mi" style="margin-top: 30px;" height="333" width="478"></span></div> text/html 2015-07-24T20:55:39+01:00 hoogood.mihanblog.com ... نیاز نفرین به تو عقده ی http://hoogood.mihanblog.com/post/966 <div class="body"> <div><span><img src="http://hw11.asset.lenzor.com/lp/4929047-27-l.jpg" style="margin-top:0px;" alt="4929047-27-l.jpg" height="393" width="393"></span></div> </div> <div class="postleft"> </div> text/html 2015-07-24T20:53:45+01:00 hoogood.mihanblog.com ... نیاز خدا ازت نگذره ...لعنت به مادری که تو رو آدب کرد لعنت http://hoogood.mihanblog.com/post/965 <div style="" class="_fUc irc_mimg"><a data-cthref="/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0CAcQjRxqFQoTCKTX2YnT9MYCFUMpcgodolEH1g&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.nicefun.org%2Fhashtag%2F%25D9%2586%25D9%2581%25D8%25B1%25D9%258A%25D9%2586-%25D9%2585%25D8%25B8%25D9%2584%25D9%2588%25D9%2585-%25D9%25BE%25D8%25B1%25D8%25AF%25D9%2587-%25D9%2588-%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25B9%25D9%2589-%25D9%2586%25D9%258A%25D8%25B3%25D8%25AA&amp;ei=uKWyVaSbLsPSyAOio52wDQ&amp;psig=AFQjCNEJSwpcTsbKGiQ8yhHLxepbIw2dGg&amp;ust=1437857073831706" data-ved="0CAcQjRxqFQoTCKTX2YnT9MYCFUMpcgodolEH1g" href="https://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0CAcQjRxqFQoTCKTX2YnT9MYCFUMpcgodolEH1g&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.nicefun.org%2Fhashtag%2F%25D9%2586%25D9%2581%25D8%25B1%25D9%258A%25D9%2586-%25D9%2585%25D8%25B8%25D9%2584%25D9%2588%25D9%2585-%25D9%25BE%25D8%25B1%25D8%25AF%25D9%2587-%25D9%2588-%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25B9%25D9%2589-%25D9%2586%25D9%258A%25D8%25B3%25D8%25AA&amp;ei=uKWyVaSbLsPSyAOio52wDQ&amp;psig=AFQjCNEJSwpcTsbKGiQ8yhHLxepbIw2dGg&amp;ust=1437857073831706" class="irc_mil" data-noload=""><img src="http://cdn.nicefun.org/1/1429522896946861_thumb.png" class="irc_mi" style="margin-top: 35px;" height="323" width="398"></a></div> text/html 2015-07-24T20:50:54+01:00 hoogood.mihanblog.com ... نیاز بلغزد http://hoogood.mihanblog.com/post/964 <div style="" class="_fUc irc_mimg"><a data-cthref="/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0CAcQjRxqFQoTCKn2qrrS9MYCFWfxcgodk6wAuQ&amp;url=http%3A%2F%2Fwisgoon.com%2Fpin%2F1719462%2F&amp;ei=EqWyVamlE-fiywOT2YLICw&amp;psig=AFQjCNEJSwpcTsbKGiQ8yhHLxepbIw2dGg&amp;ust=1437857073831706" data-ved="0CAcQjRxqFQoTCKn2qrrS9MYCFWfxcgodk6wAuQ" href="https://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0CAcQjRxqFQoTCKn2qrrS9MYCFWfxcgodk6wAuQ&amp;url=http%3A%2F%2Fwisgoon.com%2Fpin%2F1719462%2F&amp;ei=EqWyVamlE-fiywOT2YLICw&amp;psig=AFQjCNEJSwpcTsbKGiQ8yhHLxepbIw2dGg&amp;ust=1437857073831706" class="irc_mil" data-noload=""><img src="http://wisgoon.com/media/pin/images/o/2014/5/23/14/1400840557330748.jpg" class="irc_mi" style="margin-top: 0px;" height="393" width="393"></a></div> text/html 2015-07-24T20:32:19+01:00 hoogood.mihanblog.com ... نیاز منتظر هیچ دستــــــی نباشم http://hoogood.mihanblog.com/post/963 <a name="68"></a> من <span style="COLOR: rgb(153,0,0)">یاد گرفته</span> ام وقتی بغض می کنم <font style="FONT-SIZE: 15pt" face="Arial" color="#4a4949"><font style="FONT-SIZE: 8pt" face="tahoma" color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font size="2">،‌ </font></font></font></font></font><font size="2">وقتی اشک می ریزم </font> <p class="userText"><font size="2"><span style="COLOR: rgb(153,0,0)"></span></font></p> <div class="cnt"><li> <p class="userText"><font size="2"><span style="COLOR: rgb(153,0,0)">منتظر هیچ دستــــــی </span>نباشم</font></p> </li><li> <p class="userText"><font size="2">وقتی از <span style="COLOR: rgb(153,0,0)">درد زخم هایم </span>به خودم می پیچم</font></p> </li><li> <p class="userText"><font size="2">خود <span style="COLOR: rgb(153,0,0)">مرهمی</span> باشم بر جراحتـــــم </font></p> </li><li> <p class="userText"><font size="2">من یاد گرفته ام که اگر زمین می خورم </font><font style="FONT-SIZE: 15pt" face="Arial" color="#4a4949"><font style="FONT-SIZE: 8pt" face="tahoma" color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font size="2">،</font></font></font></font></font><font size="2"> خودم<span style="COLOR: rgb(153,0,0)"> برخیــــــزم </span></font></p> </li><li><font size="2">یاد گرفتم که برای <span style="COLOR: rgb(153,0,0)">قلب ترک خورده ی </span>خود چطور <span style="COLOR: rgb(153,0,0)">مرهمی بی منت </span>باشم</font><font size="2"> و من........</font> <p style="TEXT-ALIGN: center" class="userText"><font size="2">یاد گرفته ام که <span style="COLOR: rgb(153,0,0)"><font size="3">همه رهگذرنــــــــد</font>......... </span></font></p> </li><li> <p style="TEXT-ALIGN: center" class="userText"><font size="2"><span style="COLOR: rgb(153,0,0)"><font size="3">همه..........</font></span></font></p> <p style="TEXT-ALIGN: center" class="userText"><font size="3"><span style="COLOR: rgb(153,0,0)"><br></span></font></p></li></div> text/html 2015-06-17T21:34:31+01:00 hoogood.mihanblog.com ... نیاز خداحافظی با چین و چروک اطراف چشم http://hoogood.mihanblog.com/post/962 <div class="title" style="text-align:center;margin-bottom: 10px;margin-top: 4px;"> <h1 style="padding: 0px;margin: 0px" class="title"> <a href="http://www.shafaf.ir/fa/news/164994/خداحافظی-با-چین-و-چروک-اطراف-چشم"> </a> </h1> </div> <div class="subtitle" style="margin-right:20;margin-left:20;margin-bottom: 20px;">شیوه نادرست زندگی از جمله مصرف سیگار، قرار گرفتن در معرض نور خورشید و آلاینده های محیطی در ایجاد چین و چروک اطراف چشم نقش زیادی دارد. برای از بین بردن این چین و چروک راه های زیادی وجود دارد از جمله بوتاکس، فیس لیفت و فیلر اما این روش ها پرهزینه است، بنابراین بهتر است به جای صرف هزینه زیاد به روش های طبیعی روبیاورید.</div> <div class="body" style="text-align: justify;padding: 10px;"> &nbsp;پوست اطراف چشم بر اثر خندیدن، دست مالیدن و... دچار چین و چروک می شود. پوست زیر چشم خشک و بی آب می شود و حالت افتادگی پیدا می کند. پوست دور چشم، حساس ترین پوست در صورت است. سازندگان کرم های دور چشم مدعی اند که محصولاتشان چین و چروک زیر چشم را کاهش می دهد یا از بین می برد یا روند پیری را متوقف می کند اما واقعیت امر چیز دیگری است. در واقع اگر چه این کرم ها به مرطوب کردن پوست دور چشم کمک می کند اما راه متداول برای از بین بردن چین و چروک نیست. علاوه بر آن بیشتر این کرم ها بیش از حد غنی است و باعث تحریک پوست دور چشم می شود. خوشبختانه، محصولات طبیعی مانند گیاهان می تواند پوست را نرم و مرطوب کند بدون این که اختلالی در پوست ایجاد کند.<br><br>درمان خانگی:<br>گل یا گیاه قاصدک به طور طبیعی از پوست سم زدایی می کند و تصفیه کننده خون و سیستم لنفاوی است. این گیاه در شادابی پوست موثر است.<br>کمی شیر را با شکر قهوه ای بجوشانید. کاملاً هم بزنید و پس از خنک شدن با پنبه روی پوست بمالید. این کار باعث تمیز شدن سطح پوست و کاهش چین و چروک زیر چشم می شود.<br><br>کیسه چای مرطوب را در یخچال قرار دهید و پس از خنک شدن در قسمت زیر چشم که چین و چروک دارد، قرار دهید. تکرار آن چین و چروک را کم خواهد کرد.<br><br>آب آناناس، یکی از عالی ترین درمان ها برای از بین بردن چین و چروک زیر چشم است. کافی است با دست یا پنبه آب آناناس را روی پوست چین خورده بمالید. بررسی های پزشکی متعدد ثابت می کند مالیدن آب آناناس اسید آلفاهیدروکسی چین و چروک را به طور چشمگیری کاهش می دهد. آب آناناس حاوی برومیلین است که نوعی اسید طبیعی محسوب می شود.<br><br>گیاه رزماری و دم اسبی نیز به پوست ظاهر نرم می دهد.<br><br>نصف قاشق مرباخوری عسل و برشی از سیب زمینی را به حالت پوره دربیاورید و زیر چشم بمالید و پس از ۲۰ دقیقه با آب بشویید. چین و چروک های ریز از بین می رود. خط های تیره نیز در صورت استفاده منظم طی چند هفته کم می شود.<br><br>مالیدن آب آلوئه ورا نیز در از بین رفتن چین و چروک موثر است.<br><br>مالیدن آب لیمو با پنبه روی چین و چروک های زیر چشم نیز بسیار مفید است. این کار را روزی ۲ بار انجام دهید ترجیحاً یک نوبت صبح پس از بیدار شدن از خواب و یک نوبت قبل از خواب.<br><br>گلاب علاوه بر از بین بردن چین و چروک باعث جوان سازی پوست زیر چشم هم می شود. حداقل روزی یک بار مقداری گلاب روی پوست بمالید.<br><br>مالیدن یخ،راه دیگری برای کاهش دادن چین و چروک زیر چشم است. هنگام مالیدن یخ روی چین و چروک آن را بچرخانید.<br><br>روغن هسته انگور دارای خاصیت مغذی، نرم کننده و مرطوب کننده است و برای از بین بردن چین و چروک نیز مفید است.<br><br>مالیدن سفیده تخم مرغ باعث سفت شدن پوست زیر چشم می شود و چین و چروک ها را کم می کند. برای به دست آوردن نتیجه مثبت، این کار را مرتب انجام دهید.<br><br>روغن کرچک، یکی از بهترین مواد مرطوب کننده برای زیر چشم به حساب می آید. ابتدا دست و صورت خود را با آب بشویید و خشک کنید. انگشتان خود را آغشته به روغن کنید و زیر چشم بمالید. برای کسب بهترین نتیجه، این کار را قبل از خواب انجام دهید. تکرار این کار نه تنها چین و چروک را از بین می برد بلکه پوست را جوان و نرم می کند.<br><br>در مصر قدیم، برای از بین بردن چین و چروک کنار دهان و چشم، از روغن بادام شیرین و روغن طبیعی و صمغ کندر استفاده می کردند. این روغن را به آرامی، روزی ۲ بار اطراف چشم و دهان ماساژ دهید تا پوست نرم شود.<br><br>استفاده از روغن نارگیل، نتیجه سریع تری می دهد که طی کمتر از یک هفته آشکار می شود. این روغن علاوه بر این که چین و چروک زیر چشم را از بین می برد، باعث نرمی پوست هم می شود.<br><br>انگور برش زده را روی چین و چروک بمالید تا اسیدهای موجود در آن پوست زیر چشم را سفت کند.<br><br>برای به دست آوردن نتیجه بهتر، بگذارید آب انگور به مدت ۱۵دقیقه روی پوست بماند.<br><br>به اندازه کافی آب بنوشید و زیاد در معرض نور خورشید قرار نگیرید. از آن جا که چشم قسمت حساس بدن است، توصیه می شود، ابتدا مقدار کمی از مواد را روی پوست دست امتحان کنید تا از واکنش نشان ندادن آن مطمئن شوید.<br><br>مصرف غذاهای سرشار از آنتی اکسیدان مانند میوه های تازه و سبزی های سرشار از ویتامین C،E، فیتوفنولز و فلاوانوئید مفید است.<br><br>خواب کافی و دوری از استرس، علایمی از جمله سیاهی دور چشم، چین و چروک و پف زیر چشم را کاهش می دهد.<br><br>ویتامین E نیز تاثیر چشمگیری در از بین بردن چین و چروک دارد. کافی است از روغن ویتامین E استفاده کنید یا قرص حاوی روغن ویتامین E را کمی سوراخ کنید و اطراف چشم بمالید.<br><br>آب خیار، حاوی ماده طبیعی است که علاوه بر سفت کردن، پوست زیر چشم را صاف و نرم نیز می کند. </div> <div class="page_text">منبع: <a href="http://www.shafaf.ir" class="news_source">افکار</a></div>